Aanbod

Soms vertoont een kind of een jongere gedrag dat moeilijk is voor henzelf en/of voor zijn of haar omgeving: spanningsbuikpijn, moeilijk inslapen of vaak wakker worden, vaak angstig zijn, agressief gedrag, vaak triest zijn, nergens zin in hebben, faalangst, gebrek aan assertiviteit of sociale vaardigheden, enz.

© quinten thijs

De belangrijkste oorzaak van dit probleemgedrag ligt vaak bij de onderliggende gevoelens van het kind. De begeleiding bij De Milde Weg zal enerzijds gericht zijn op het leren herkennen, benoemen en verwoorden van gevoelens en problemen. Daarnaast kijken we samen hoe het kind met zijn/haar klacht kan omgaan en welke rol de omgeving daarin kan spelen. Verder wordt er ook aandacht besteed aan het versterken van het zelfvertrouwen en het welbevinden van het kind. Als het kind zich sterk voelt, is het gemakkelijker om greep te krijgen op de problematiek.

Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag wordt de manier van werken bepaald. Vaak is er eerst een gesprek met de ouders om daarna met het kind zelf aan de slag te gaan. Het is ook mogelijk dat de therapeut tijdens één of meerdere sessies de medewerking van de ouder(s) vraagt. Dit wordt steeds vooraf besproken. Na een 6-tal sessies volgt er een eerste evaluatie met de ouders. Hierin worden ook adviezen gegeven om effectiever met het kind om te gaan zodat de relatie tussen ouders en kind nog steviger kan worden.

Tijdens de sessies met kinderen wordt er mogelijk gebruik gemaakt van een aantal creatieve werkvormen zoals tekenen, klei, handpoppen, visualisatieoefeningen, rollenspel … Maar er kan uiteraard ook gewoon gepraat worden. Dat is helemaal afhankelijk van het kind met wie gewerkt wordt.

De Milde Weg werkt met kinderen en jongeren rond

 • onzekerheid, minderwaardigheidsgevoel, faalangst
 • traumaverwerking, rouwproces
 • eetstoornissen, dwangmatig of obsessief gedrag
 • angst, depressie
 • stress, mindfulness
 • weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining

Opvoedingsondersteuning

Als ouder zit je soms met de handen in het haar. Je kind stelt probleemgedrag en je weet zelf niet meer hoe je daarmee kunt omgaan.
Waar ligt de oorzaak? Waar knelt het schoentje? Wat kan je doen om uit die      negatieve spiraal te geraken?

Samen gaan we op zoek naar de mogelijke antwoorden op het gedrag van je kind.  We grijpen moeilijke situaties aan om onszelf beter te leren kennen, de relatie met onze kinderen te versterken, en ons geluk – en dat van onze partner en kinderen – in eigen handen te nemen.

Binnen het kader van een democratische opvoeding, zonder straffen en belonen, waken we erover dat zowel de behoeften van onze kinderen als de behoeften van ons als ouders vervuld kunnen worden.

Vragen waarbij De Milde Weg advies geeft

 • Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn dochter?
 • Hoe kan ik mijn kind opvoeden zonder straffen en belonen?
 • Mijn zoon gaat helemaal het verkeerde pad op. Wat nu?
 • Het is allemaal te veel. Iedereen geeft raad, maar ik weet zelf niet meer wat ik wil voor mijn kind?
 • Mijn kind lijkt onbereikbaar; het is alsof ik er geen contact meer mee kan maken …
 • Soms heb ik het gevoel dat ik mijn kind niet ‘aankan’. Hoe krijg ik daar meer greep op?

Volwassenen

Soms loopt je leven niet meer zoals je zou willen. Je bent vaak geïrriteerd, lusteloos, droevig, boos, gefrustreerd of misschien duiken er soms ook angsten op. Je hebt het gevoel dat het even niet meer lukt of je hebt een ernstig trauma opgelopen. De  grond lijkt weg te zakken onder je voeten en je weet zelf niet meer welke richting  je uit wilt of kunt.

Met professionele begeleiding krijg je weer grip op de situatie en worden een aantal zaken in een ander perspectief geplaatst.

De duur en frequentie van de therapie is afhankelijk van de problematiek. Soms is  één gesprek voldoende om terug de juiste richting te vinden. Problemen als angsten, depressie, traumatische ervaringen en dergelijke nemen langere tijd in beslag. Om niet steeds opnieuw een drempel over te moeten, volgen de eerste gesprekken elkaar wekelijks of tweewekelijks op. Afhankelijk van de behoefte van de cliënt en de evolutie van de therapie kunnen de sessies elkaar na verloop van tijd maandelijks of  tweemaandelijkse opvolgen. Meer tijd tussen de sessies is soms goed om de inzichten uit de therapie te laten bezinken en ruimte te geven zodat een veranderingsproces tot stand kan komen.

De Milde Weg biedt ondersteuning bij

 • onzekerheid, minderwaardigheidsgevoel, faalangst
 • traumaverwerking, rouwproces
 • eetstoornissen, dwangmatig of obsessief gedrag
 • angst, depressie, CVS, burn-out
 • vragen over zingeving

Koppeltherapie / relatietherapie

Deze therapie is gericht op koppels die in hun relatie knelpunten ondervinden en het    gevoel hebben hier zelf niet uit te geraken. De therapeut kan als neutrale tussenpersoon hierbij een aantal zaken in een breder perspectief plaatsen. Daardoor wordt het mogelijk om het contact tussen de beide partners opnieuw te verdiepen en tot verbinding te komen. Een belangrijke voorwaarde bij relatietherapie is uiteraard een constructieve basishouding van de beide partners.