Kinderen en jongeren

Soms vertoont een kind of een jongere gedrag dat moeilijk is voor henzelf en/of voor zijn of haar omgeving: spanningsbuikpijn, moeilijk inslapen of vaak wakker worden, vaak angstig zijn, agressief gedrag, vaak triest zijn, nergens zin in hebben, faalangst, gebrek aan assertiviteit of sociale vaardigheden, enz.

De belangrijkste oorzaak van dit probleemgedrag ligt vaak bij de onderliggende gevoelens van het kind. De begeleiding bij De Milde Weg zal enerzijds gericht zijn op het leren herkennen, benoemen en verwoorden van gevoelens en problemen. Daarnaast kijken we samen hoe het kind met zijn/haar klacht kan omgaan en welke rol de omgeving daarin kan spelen. Verder wordt er ook aandacht besteed aan het versterken van het zelfvertrouwen en het welbevinden van het kind. Als het kind zich sterk voelt, is het gemakkelijker om greep te krijgen op de problematiek.

Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag wordt de manier van werken bepaald. Vaak is er eerst een gesprek met de ouders om daarna met het kind zelf aan de slag te gaan. Het is ook mogelijk dat de therapeut tijdens één of meerdere sessies de medewerking van de ouder(s) vraagt. Dit wordt steeds vooraf besproken. Na een 6-tal sessies volgt er een eerste evaluatie met de ouders. Hierin worden ook adviezen gegeven om effectiever met het kind om te gaan zodat de relatie tussen ouders en kind nog steviger kan worden.

Tijdens de sessies met kinderen wordt er mogelijk gebruik gemaakt van een aantal creatieve werkvormen zoals tekenen, klei, handpoppen, visualisatieoefeningen, rollenspel … Maar er kan uiteraard ook gewoon gepraat worden. Dat is helemaal afhankelijk van het kind met wie gewerkt wordt.

De Milde Weg werkt met kinderen en jongeren rond

  • onzekerheid, minderwaardigheidsgevoel, faalangst
  • traumaverwerking, rouwproces
  • eetstoornissen, dwangmatig of obsessief gedrag
  • angst, depressieve gevoelens
  • stress, mindfulness
  • weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining