Opvoedingsondersteuning

Als ouder zit je soms met de handen in het haar. Je kind stelt probleemgedrag en je weet zelf niet meer hoe je daarmee kunt omgaan.
Waar ligt de oorzaak? Waar knelt het schoentje? Wat kan je doen om uit die negatieve spiraal te geraken?

Samen gaan we op zoek naar de mogelijke antwoorden op het gedrag van je kind.  We grijpen moeilijke situaties aan om onszelf beter te leren kennen, de relatie met onze kinderen te versterken, en ons geluk – en dat van onze partner en kinderen – in eigen handen te nemen.

Binnen het kader van een democratische opvoeding, zonder straffen en belonen, waken we erover dat zowel de behoeften van onze kinderen als de behoeften van ons als ouders vervuld kunnen worden.

Vragen waarbij De Milde Weg advies geeft

  • Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn dochter?
  • Hoe kan ik mijn kind opvoeden zonder straffen en belonen?
  • Mijn zoon gaat helemaal het verkeerde pad op. Wat nu?
  • Het is allemaal te veel. Iedereen geeft raad, maar ik weet zelf niet meer wat ik wil voor mijn kind?
  • Mijn kind lijkt onbereikbaar; het is alsof ik er geen contact meer mee kan maken …
  • Soms heb ik het gevoel dat ik mijn kind niet ‘aankan’. Hoe krijg ik daar meer greep op?